Plānotie darbi 2018.g. 


Nr. p.k. Darbu nosaukums Adrese
Plānots
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Vaļņu ielā 12 , Jelgavā  III.ceturksnis
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Māras ielā 5 , Jelgavā IV.ceturksnis
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Helmaņa ielā 5 , Jelgavā IV.ceturksnis
4. Mājas pieslēgums pie centralizētiem tikliem. Garozas ielā 55, Jelgavā IV.ceturksnis

© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"